Лора Каро

Специализиран съм в редактиране на фотография, видео и анимация. Също така се интересувам от работата по графичен дизайн, както и от генерирането на графично и аудиовизуално съдържание, а също така използвам Adobe Audition за редактиране на музика, гласове и звуци. Обичам да си сътруднича, да обновявам и обновявам, затова винаги съм наясно с най-новите разработки, възникващи около графичния дизайн.