Sergio Ródenas

Amb 16 anys, autodidacta i amb certa experiència a l'esquena, Sergio Ródenas, conegut al web com Rodenastyle, és un jove espanyol la dedicació és el desenvolupament d'Aplicacions Web i el treball de l'SEO. Un amant dels dissenys web responsive i les aplicacions intuïtives, treballa amb entusiasme el codi des que era un nen i actualment domina la gran majoria dels llenguatges utilitzats en el desenvolupament d'Aplicacions amb sistema de gestió de continguts (CMS) - Web Personal