Sergio Ròdenes

Amb 16 anys, autodidacta i amb certa experiència a l'esquena, Sergio Ródenas, conegut a la web com Rodenastyle, és un jove espanyol la dedicació del qual és el desenvolupament d'Aplicacions Web i el treball del SEO. Un amant dels dissenys web responsive i les aplicacions intuïtives treballa amb entusiasme el codi des que era un nen i actualment domina la gran majoria dels llenguatges utilitzats en el desenvolupament d'Aplicacions amb sistema de gestió de continguts (CMS) - Web Personal