Converteix color RGB a CMYK

Si ets dissenyador gràfic llavors segur que t'has enfrontat moltes vegades a la pesada tasca de passar un color de RGB a CMYK. Amb la següent eina podràs passar fàcilment de RGB a CMYK en segons i sense cap tipus de problemes.

Com és lògic, també tenim l'eina inversa que passa un color de CMYK a RGB.