Tania Avila Villalba

Ilustrátor. Byl jsem vyškolen mezi Univerzitou výtvarných umění v Granadě a Sevillskou univerzitou. Moje práce je zaměřena na ilustraci dětí a mládeže. Publikoval jsem ve vydavatelství Lastura a na univerzitě v Seville. Nedávno mi byla udělena nadace Cajasol a městská rada v Seville. Nadšeně se věnuji digitální malbě, mé oblíbené technice pro tvorbu mé práce.