225+ μοτίβα για το Illustrator

Γύρω εδώ έχουμε την τάση να προσανατολίζουμε περισσότερο στη συνεργασία με το Photoshop και αφήνουμε το Illustrator και τα πάντα ...