Susan Urban

Diplomado en Ciencias Empresariais, na rama de Marketing, Publicidade e Marketing, escritor profesional, inmerso no mundo da noticia, en todas as áreas desde novas tecnoloxías ata curiosidades, finanzas e noticias, pero sobre todo amante da natureza, o coidado do corpo e as medicinas alternativas. , novas tecnoloxías, unha mestura esencial para obter e entregar as mellores novas e consellos aos lectores do mundo.