Melissa Perrotta

Son deseñador gráfico e calígrafo apaixonado por integrar o deseño e as artes coa ciencia e a tecnoloxía. Creo que o deseño é unha ferramenta que se pode usar para lograr un cambio social positivo a través da aplicación de procesos de creación interdisciplinares que impliquen co-creación, sustentabilidade e coñecemento dos avances tecnolóxicos.