Vicky

Considérome deseñador gráfico e artista ao mesmo tempo, xa que uso o coñecemento de ambas as áreas para resolver os problemas da comunicación gráfica e publicitaria dun xeito visual óptimo. Sempre tendo en conta as novas tecnoloxías da información e a comunicación e co apoio de diferentes programas, así como de técnicas artísticas máis tradicionais, como o debuxo, creo diferentes recursos para comunicarme.