Araceli lauret

Despois de anos de experiencia en tecnoloxías audiovisuais e gráficas, primeiro analóxicas e agora dixitais, sigo o camiño de Internet e a súa constante evolución, sempre preto da comunicación, aprendendo máis cada día e encántame.