Encarni Arcoya

Son redactor de textos desde hai máis de 10 anos e tamén escritor autoeditado, polo que o deseño é parte do meu coñecemento. Encántame compartir o coñecemento que teño en publicidade e deseño con outras persoas que poden necesitalo.