Rubén Méndez

Rematei os estudos básicos en Lisboa. Son preimpresora e fotógrafa. Gústame todo o relacionado coas artes gráficas. Manexo Corel Draw, Photoshop, Indesign, Quarkspress, Lightroom. Tamén estou a comezar a aventura de probar Prestashop e Joomla.