Sergio Ródenas

Con 16 anos, autodidacta e con certa experiencia ás súas costas, Sergio Ródenas, coñecido na web como Rodenastyle, é un mozo español cuxa dedicación é o desenvolvemento de aplicacións web e traballo de SEO. Amante dos deseños web sensibles e das aplicacións intuitivas, traballou con entusiasmo desde pequeno e actualmente domina a gran maioría das linguaxes empregadas no desenvolvemento de aplicacións cun sistema de xestión de contidos (CMS) - Web persoal