Pizza

Arte Lego dun artista xaponés

Un artista xaponés, que forma parte do equipo de 40 mestres creadores de Lego, animouse a crear estes alimentos con pezas de Lego.

Kylin li

Ilustración dixital de Kylin Li

Un artista dixital cuxo traballo podería formar parte das portadas de innumerables videoxogos e que ten unha gran paixón polo fantástico

Jean shin

'Wave of Sound' de Jean Shin

Jean shin usa o vinilo como medio obsoleto para compoñer esta "onda sonora" ou "onda sonora" na que mostra o efémera que é a música

Momento Mori

O Memento Mori de Etoille Bulle

Memento Mori é unha frase latina que achega a memoria da mortalidade ao ser humano e que serviu para representacións de artistas da talla de Dalí.