Nā hōʻailona a me kā lākou mea e like ai ma ASCII / html

Hoʻonui ka hoʻohana ʻana i nā hae i ka pono o ke kamaʻilio a kāpae i nā hewa i kū aʻe, pēlā e hoʻololi ai i ka ʻike ma ka honua a me ka maikaʻi ma waena o nā mea hoʻohana mai nā kiko like ʻole i hiki. I nā manawa he nui pono e hele i ka coding ASCII e hoʻokomo i nā hōʻailona i kā mākou ʻike. Maʻaneʻi hiki iā ʻoe ke ʻike i kahi pākaukau piha loa e kiʻi ai i kēlā me kēia o lākou i kahi ala agile. .

 

ASCII Dec. ASCII Hex HUAOLELO Helu HTML Inoa HTML
32 20  (hakahaka)
33 21  ! & # 33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  '  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  XNUMX
49 31  1  ekahi
50 32  2  elua
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A TO
66 42  B  ʻO B
67 43  C  C
68 44  D  D
69 45  E  A ME
70 46  F  F
71 47  G  ʻO G
72 48  H  H
73 49  I  ʻO wau
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  A I OLE
80 50  P  P
81 51  Q Q
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U A I OLE
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  i
98 62  b b
99 63  c c
100 64  d d
101 65  e a
102 66  f F
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i i
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o a i ʻole
112 70  p p
113 71 q He aha
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  a i ʻole
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0   &nbsp;
161 A1  ¡  &#161;  Aile
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  \
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ &shy;
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ʻĀiwa  ʻĀiwa
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & sup2;
179 B3 ³  ³  & sup3;
180 B4  ´ '  ´
 181  B5  µ  μ  μ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  "  »
188 BC ¼  ¼ & Frac14;
189 BD  ½ ½  & Frac12;
 190  BE  ¾  ¾ & Frac34;
191 BF ¿  ʻOʻoe ¿
192 C0  À TO TO
 193  C1 Á  TO  TO
194 C2 Â  TO  TO
195 C3  Ã TO  TO
 196  C4  Ä  TO  TO
197 C5 Å  TO  TO
198 C6  Æ Ae  Ae
199  C7  Ç  C  C
200 C8 È  A ME  A ME
201 C9  É A ME A ME
 202  CA  Ê A ME A ME
203 CB Ë  A ME  A ME
204 CC  Ì au  au
 205  CD  Í  au  au
206 CE Î  au au
207 CF  Ï au  au
 208 D0  Ð  D  D
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò A I OLE A I OLE
211  D3  Ó A I OLE A I OLE
212 D4 Ô  A I OLE  A I OLE
213 D5 Õ A I OLE  A I OLE
 214  D6  Ö  A I OLE  Ö
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø A I OLE  A I OLE
 217  D9  Ù A I OLE  A I OLE
218 DA Ú  A I OLE  A I OLE
219 DB  Û A I OLE  A I OLE
 220  DC Ü  A I OLE A I OLE
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ TH  TH
 223  DF  ß  H.H  ß
224 E0 à  i  i
225 E1 á i  i
226 E2 â  i  i
227 E3 ã  i  i
228 E4 ä i  Ä
 229  E5 å i  i
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  ç
 232  E8 è a  ko
233 E9 é  a  Ed
234 EA ê a  a
 235  EB ë a  a
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î ʻî  ʻî
239 EF ï  ʻī  ʻī
240 F0 ð D  D
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  a i ʻole  a i ʻole
243 F3 ó a i ʻole  a i ʻole
244  F4 ô a i ʻole  a i ʻole
245 F5 õ  a i ʻole  a i ʻole
246 F6 ö a i ʻole  Ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  a i ʻole  a i ʻole
249 F9 ù a i ʻole  a i ʻole
250  FA ú a i ʻole  a i ʻole
251 FB û  a i ʻole  a i ʻole
252 FC ü a i ʻole  U
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y  Y
338 152 Œ Œ
339 153 œ oe
352 160  Š S
353  161  š  š
376 178 Ÿ Y
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  ' '
8217  2019  '  '
8218 201A . ,
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™ ™ Kākau