אנקרני ארקויה

ככותב ועורך, עיצוב הוא חלק מהידע שלי, שכן חשוב שהיצירות יהיו יפות מבחינה ויזואלית. אני אוהב לחלוק את הידע שיש לי בפרסום ובעיצוב עם אחרים שעשויים להזדקק לו.