ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರಿಸಿ

ನೀವು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಣ್ಣ ಪಿಕ್ಕರ್ ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ನೆರಳು ಹುಡುಕಲು.

ಇದರ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲೈಡರ್ ಬಳಸಿ (ಕೆಂಪು, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ, ...) ಮತ್ತು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಅನುಗುಣವಾದ HEX ಕೋಡ್ ಪಠ್ಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತರ ಬಣ್ಣ ಸಾಧನಗಳೂ ಇವೆ RGB ಯಿಂದ HEX ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಕ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಜಿಬಿ.