Fran Marin

Чыгармачылыкка жана чыгармачылыкка жакынмын, мен чыгармачыл дизайн дүйнөсүндө сунуштарды киргизип, жаңы чечимдерди тапканга аргасыз болгон дизайнермин. Ушул себептен, мен башкалардын идеяларын жана сунуштарын угууну жана өз оюмдарды түзүүдө пайдалуу боло турган деталдардан шыктанууну жакшы көрөм.