Мелиса Перротта

Мен дизайнер жана искусствону илим жана техника менен интеграциялоону эңсеген график дизайнерим жана каллиграфмын. Дизайн - бул биргелешип жаратууну, туруктуулукту жана технологиялык жетишкендиктерди билүүнү камтыган дисциплиналар аралык жаратуу процесстерин колдонуу аркылуу оң социалдык өзгөрүүлөргө жетишүүгө кызмат кыла турган курал деп эсептейм.

Мелиса Перротта 37-жылдын ноябрь айынан бери 2017 макала жазган