Vicky

Мен өзүмдү бир эле учурда график дизайнерим жана сүрөтчүмүн деп эсептейм, анткени эки тармактын билимин графикалык жана жарнамалык коммуникация маселелерин оптималдуу визуалдык жол менен чечүүгө жумшайм. Жаңы маалыматтык-коммуникациялык технологияларды жана ар кандай программалык камсыздоону, ошондой эле сүрөт тартуу сыяктуу салттуу көркөм техниканы ар дайым эсимде сактап, баарлашуу үчүн ар кандай ресурстарды жаратам.