Fran Marin

Жаңы технологияларга, көркөм чыгармачылыкка дилгирленет. Мен чыгармачыл дизайн дүйнөсүндө сунуштарды киргизүүгө жана жаңы чечимдерди сынап көрүүгө аргасыз болгон дизайнермин.

Фран Марин 506-жылдын март айынан бери 2014 макала жазган