Айрис Гамен

Мен графикалык дизайн жана жарнак боюнча окудум.Мен өзүмдү эски киноплакаттардын, типографиялык дизайндын жана комикстердин күйөрманымын деп жарыялайм; Мага иллюстрация жана типографиялык шрифттердин колдонулушу жагат.

Айрис Гамен 141-жылдын мартынан бери 2022 макала жазган