Araceli lauretas

Po ilgametės audiovizualinių ir grafinių technologijų patirties, pirmiausia analogiškos, o dabar ir skaitmeninės, einu interneto keliu ir jo nuolatine raida, visuomet šalia komunikacijos, kasdien mokydamasi daugiau ir man tai patinka.