Irene Exposito

Efa hatramin’ny fahazazako no nahaliana ahy ny tontolon’ny taratasy sy sary. Tiako ny mamaky karazana boky rehetra sy mijery sarimihetsika amin'ny karazany samihafa satria mamela ahy handeha amin'ny tontolo samihafa sy hianatra momba ny zava-misy samihafa. Tiako ny maka sary an-tsaina hoe manao ahoana ny fiainana amin'ny fotoana hafa, toerana na toe-javatra hafa, ary mamorona tantarako manokana ary mamorona olona manana toetra sy fifanoherana mahaliana. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hianatra Siansa Fanabeazana aho mba hampitana ny fitiavako ny kolontsaina amin'ny taranaka ho avy ary hampianatra azy ireo hankasitraka ny fahasamihafana sy ny famoronana.