Tohu me a raatau taurite i te ASCII / html

Ma te whakamahi i nga paerewa e piki ai te whaihua o te whakawhiti korero me te whakakore i nga hapa ka ara ake, na reira ka whakawhitiwhiti kiko te ao me te whai hua i waenga i nga kaiwhakamahi mai i nga waahanga rereke ka taea. I te nuinga o nga wa he mea tika kia haere ki te whakawaehere ASCII ki te whakauru i nga tohu ki a maatau korero. I konei ka kitea e koe he teepu tino pai hei toro atu ki a raatau i roto i te huarahi tere. .

 

ASCII Tihema ASCII Hex Tohu Tau HTML Ingoa HTML
32 20  (mokowā)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  '  '
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  0
49 31  1  kotahi
50 32  2  XNUMX
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A KI TE
66 42  B  B
67 43  C  C
68 44  D  D
69 45  E  AND
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  Ko au
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  RĀNEI
80 50  P  P
81 51  Q Q
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U RĀNEI
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  ki
98 62  b b
99 63  c c
100 64  d d
101 65  e e
102 66  f F
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i i
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o ranei
112 70  p wh
113 71 q he aha
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  ranei
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0   &nbsp;
161 A1  ¡  !  ¡¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  te $  te $
165 A5  ¥ ¥  \
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ ­
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ĀĀ  ĀĀ
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  ³
179 B3 ³  ³  ³
180 B4  ´ '  ´
 181  B5  µ  μ  µ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ ³
186 BA  º º º
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ ½
189 BD  ½ ½  ½
 190  BE  ¾  ¾ ½
191 BF ¿  ¿ ¿
192 C0  À KI TE AT
 193  C1 Á  KI TE  KI TE
194 C2 Â  KI TE  Â
195 C3  Ã KI TE  Ã
 196  C4  Ä  KI TE  KI TE
197 C5 Å  KI TE  KI TE
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  c  CHINA
200 C8 È  AND  AND
201 C9  É AND AND
 202  CA  Ê AND AND
203 CB Ë  AND  AND
204 CC  Ì ahau  ahau
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï ahau  ahau
 208 D0  Ð  d  d
209 D1 Ñ  n  n
210 D2  Ò RĀNEI RĀNEI
211  D3  Ó RĀNEI RĀNEI
212 D4 Ô  RĀNEI  RĀNEI
213 D5 Õ RĀNEI  RĀNEI
 214  D6  Ö  RĀNEI  RĀNEI
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø Ø  e
 217  D9  Ù RĀNEI  RĀNEI
218 DA Ú  RĀNEI  RĀNEI
219 DB  Û RĀNEI  RĀNEI
 220  DC Ü  RĀNEI RĀNEI
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ tH  tH
 223  DF  ß  H.H  H.H
224 E0 à  ki  ki
225 E1 á ki  ki
226 E2 â  ki  â
227 E3 ã  ki  ki
228 E4 ä ki  ki
 229  E5 å ki  ki
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  ç
 232  E8 è me  th
233 E9 é  me  me
234 EA ê me  me
 235  EB ë me  me
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð d  d
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  ranei  ranei
243 F3 ó ranei  ranei
244  F4 ô ranei  ranei
245 F5 õ  ranei  ranei
246 F6 ö ranei  ö
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  ranei  ø
249 F9 ù ranei  ranei
250  FA ú ranei  ú
251 FB û  ranei  ranei
252 FC ü ranei  ü
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  th  th
255 FF  ÿ Y  ÿ
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š s
353  161  š  š
376 178 Ÿ Y
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  ' '
8217  2019  '  '
8218 201A . .
8220 201C  " "
8221 201D  "  "
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™