जेमा

सोशल मीडिया व्यवस्थापक, वेब सामग्रीचे लेखन आणि ऑप्टिमायझेशन. वर्डप्रेस, एसईओ आणि खूप गीकगर्ल

गेमा यांनी फेब्रुवारी 316 पासून 2009 लेख लिहिले आहेत