Simboli u l-ekwivalenti tagħhom f'ASCII / Html

L-użu ta 'standards iżid l-effiċjenza komunikattiva u jelimina l-iżbalji li jistgħu jinqalgħu, u b'hekk huwa possibbli li jsir skambju ta' kontenut globalment u b'mod effettiv bejn utenti minn punti differenti. F'ħafna okkażjonijiet huwa meħtieġ li tirrikorri għall-kodifikazzjoni ASCII biex tinkludi simboli fil-kontenut tagħna. Hawnhekk tista 'ssib tabella kompleta ħafna biex taċċessa kull wieħed minnhom b'mod b'aġilità. .

ASCII Diċembru ASCII Hex SIMBOLU Numru HTML Isem HTML
32 20  (spazju)
33 21  ! &#33
34 22  «  " "
35 23  #  #
36 24  $  $
37 25  %  %
38 26  &  & &
39 27  "  "
40 28  (  (
41 29  )  )
42 2A  *  *
43 2B  +  +
44 2C  , ,
45 2D -  -
46 2E  . .
47 2F  / /
48 30  0  XNUMX
49 31  1  XNUMX
50 32  2  żewġ
51 33  3 XNUMX
52 34  4 XNUMX
53 35  5 XNUMX
54 36  6 XNUMX
55 37  7  XNUMX
56 38  8 XNUMX
57 39 9  XNUMX
58 3A  : :
59 3B ; ;
60 3C  < < <
61 3D = =
62 3E > >  >
63 3F  ?  ?
64 40  @ @
65 41 A LE
66 42  B  B
67 43  C  Ċ
68 44  D  D
69 45  E  U
70 46  F  F
71 47  G  G
72 48  H  H
73 49  I  Jien
74 4A  J  J
75 4B  K  K
76 4C  L  L
77 4D  M  M
78 4E  N  N
79 4F  O  JEW
80 50  P  P
81 51  Q Q
82 52  R R
83 53 S  S
84 54 T  T
85 55  U JEW
86 56  V V
87 57  W W
88 58  X X
89 59  Y Y
90 5A  Z  Z
91 5B  [ [
92 5C  \ \
93 5D ] ]
94 5E  ^  ^
95 5F  _  _
96 60  `  "
97 61  a  għal
98 62  b b
99 63  c c
100 64  d d
101 65  e e
102 66  f F
103 67  g g
104 68  h h
105 69  i i
106 6A  j j
107 6B  k k
108 6C  l l
109 6D  m m
110 6E n  n
111 6F o jew
112 70  p p
113 71 q xiex
114 72 r r
115 73 s s
116 74 t t
117 75 u  jew
118 76 v v
119 77 w w
120 78 x x
121 79 y  Y
122 7A z  z
123 7B  {  {
124 7C |  |
125 7D }  }
126 7E  ~  ~
127 7F
160  A0   &nbsp;
161 A1  ¡  !  ¡¡
162 A2  ¢ ¢  ¢
 163  A3  £  £  £
164 A4 ¤  ¤  ¤
165 A5  ¥ ¥  ¥
 166  A6  ¦  ¦  ¦
167 A7 §  §  §
168 A8  ¨ ¨  ¨
 169  A9  ©  ©  ©
170 AA ª  ª  ª
171 AB  « "  «
 172 AC  ¬ ¬ ¬
173 AD  -  ­ &shy;
174 AE  ® ®  ®
 175  AF  ¯  ¯  ¯
176 B0 °  °  °
177 B1  ± ±  ±
 178  B2  ²  ²  & sup2;
179 B3 ³  ³  & sup3;
180 B4  ´ '  ´
 181  B5  µ  µ  µ
182 B6  ¶  ¶
183 B7  · · ·
 184 B8  ¸ ¸ ¸
185 B9 ¹  ¹ & sup1;
186 BA  º º º
 187  BB  »  »  »
188 BC ¼  ¼ ¼
189 BD  ½ ½  ¼
 190  BE  ¾  ¾ ¼
191 BF ¿  Do you ¿
192 C0  À LE LE
 193  C1 Á  LE  LE
194 C2 Â  LE  LE
195 C3  Ã LE  LE
 196  C4  Ä  LE  LE
197 C5 Å  LE  LE
198 C6  Æ Æ  Æ
199  C7  Ç  Ç  ĊINA
200 C8 È  U  U
201 C9  É U U
 202  CA  Ê U U
203 CB Ë  U  U
204 CC  Ì Ì  Ì
 205  CD  Í  Í  Í
206 CE Î  Î Î
207 CF  Ï Ï  Ï
 208 D0  Ð  Ð  Ð
209 D1 Ñ  Ñ  Ñ
210 D2  Ò JEW JEW
211  D3  Ó JEW JEW
212 D4 Ô  JEW  JEW
213 D5 Õ JEW  JEW
 214  D6  Ö  JEW  JEW
215 D7 ×  ×  ×
216 D8  Ø JEW  Ø
 217  D9  Ù JEW  JEW
218 DA Ú  JEW  JEW
219 DB  Û JEW  JEW
 220  DC Ü  JEW JEW
221 DD Ý  Y Y
222 DE  Þ Þ  Þ
 223  DF  ß  H.H  H.H
224 E0 à  għal  għal
225 E1 á għal  għal
226 E2 â  għal  għal
227 E3 ã  għal  għal
228 E4 ä għal  għal
 229  E5 å għal  għal
230 E6 æ  æ æ
231 E7 ç ç  ç
 232  E8 è u  th
233 E9 é  u  é
234 EA ê u  u
 235  EB ë u  u
236 EC ì  ì  ì
237 ED í í  í
238  EE î î  î
239 EF ï  ï  ï
240 F0 ð ð  ð
 241  F1 ñ  ñ  ñ
242 F2 ò  jew  jew
243 F3 ó jew  jew
244  F4 ô jew  jew
245 F5 õ  jew  jew
246 F6 ö jew  jew
 247  F7 ÷ ÷  ÷
248 F8 ø  jew  ø
249 F9 ù jew  jew
250  FA ú jew  jew
251 FB û  jew  jew
252 FC ü jew  ü
253 FD ý Y  Y
254 FE þ  þ  þ
255 FF  ÿ Y  Y
338 152 Œ Œ
339 153 œ œ
352 160  Š Š
353  161  š  š
376 178 Ÿ Y
402 192  ƒ ƒ
8211  2013  -  -
8212 2014 - -
8216 2018  " '
8217  2019  "  '
8218 201A
8220 201C  " "
8221 201D  "  “
8222 201E " "
8224 2020  †
8225  2021  ‡  ‡
8226 2022
8230 2026  ... ...
8240  2030  ‰
8364 20AC
8482 2122  ™