जुडित मर्सिया

विज्ञापन र सार्वजनिक सम्बन्धमा स्नातक र ग्राफिक डिजाइन मा विशेषज्ञता। म कला, चित्रण र अडियोभिजुअल विश्वका बारे उत्साहित छु।

जुडिट मुर्सियाले सेप्टेम्बर २०१ since देखि articles 47 लेख लेखेका छन्