मानुएल रामीरेज

ESDIP मा प्रशिक्षित अध्ययनको साथ इलस्ट्रेटर सामान्य कार्टुन, कार्टुन र एनिमेसनमा तीन बर्षे डिप्लोमाको साथ। आफ्नै शैलीको साथ चित्रण बारेमा उत्साहित। तपाईं मलाई बेहेन्सीबाट पालना गर्न सक्नुहुन्छ: www.behance.net/Ramirez_M

मानुएल रामरेजले जून २०१ 1273 देखि १ 2014 लेख लेखेका छन्