विक्की

म आफैंलाई ग्राफिक डिजाइनर र एकै समयमा कलाकार सम्झन्छु, किनकि म दुबै क्षेत्रको ज्ञानलाई ग्राफिक र विज्ञापन संचारको समस्याहरूलाई एक इष्टतम दृश्य तरिकामा समाधान गर्न प्रयोग गर्दछु। सँधै नयाँ सूचना र संचार प्रविधिहरूलाई दिमागमा राख्दै र विभिन्न सफ्टवेयरको साथ साथै ड्राइभ जस्ता बढी परम्परागत कलात्मक प्रविधिहरू पनि म संचार गर्न विभिन्न स्रोतहरू सिर्जना गर्दछु।