सारा हर्नान्डेज

अडियोभिजुअल संचार, स्नातक मा फेशन र ग्राफिक र वेब डिजाइन मा मास्टर। म विचारहरू सिर्जना गर्दछु र प्रेम र जोशको साथ परियोजनाहरू विकास गर्दछु!