आइरिस गेमन

मैले ग्राफिक डिजाइन र विज्ञापनको अध्ययन गरेको छु। म आफूलाई पुरानो चलचित्र पोस्टर, टाइपोग्राफी डिजाइन, र कमिक्सको प्रशंसक घोषणा गर्छु; मलाई टाइपोग्राफिक फन्टहरूबाट बनेको चित्रण र प्रयोगहरू मनपर्छ।

आइरिस गेमेनले मार्च २०२२ देखि २४ वटा लेख लेखेका छन्