एनकर्नी आर्कोया

लेखक र सम्पादकको रूपमा डिजाइन मेरो ज्ञानको अंश हो, किनकि यो महत्त्वपूर्ण छ कि रचनाहरू दृश्यात्मक सुन्दर छन्। मलाई विज्ञापन र डिजाईनमा भएका ज्ञानहरू साझेदारी गर्न मन पर्छ जुन अरूलाई आवश्यक पर्दछ।

एनकर्नी आर्कोया नोभेम्बर २०२० देखि १ articles लेख लेखेका छन्