Wszystkie symbole w kodzie ASCII

Co to są symbole ASCII?

El Północnoamerykański standardowy kod wymiany informacji (ASCII) został wprowadzony przez Roberta W. Bemera w celu zapewnienia kompatybilności między różnymi producentami komputerów. Jest to seria kodów reprezentujących znaki alfanumeryczne (czyli litery, symbole, cyfry i akcenty). Ten kod wykorzystuje skalę dziesiętną od 0 do 127. Liczby te są później konwertowane przez komputer na liczby binarne, a tym samym przetwarzane.

Jak pisać kody ASCII?

kody ascii

Kody ASCII wpisujemy naciskając klawisz Alt na klawiaturze w połączeniu z kodem numerycznym odpowiadającym konkretnemu kodowi, który chcemy napisać.

Oto bardzo przydatny wybór symboli w ASCII:

Najpopularniejsze symbole ASCII

 • (alt + 92)
 • (alt + 64)
 • ñ (alt + 164)
 • (alt + 39)
 • (alt + 35)
 • (alt + 33)
 • (alt + 95)
 • (alt + 42)
 • (alt + 126)
 • (alt + 45)

Często używany (język hiszpański)

 • ñ alt + 164
 • Ñ alt + 165
 • @ alt + 64
 • ¿ alt + 168
 • ? alt + 63
 • ¡ alt + 173
 • ! alt + 33
 • : alt + 58
 • / alt + 47
 • \ alt + 92

Akcentowane samogłoski (ostry akcent hiszpański)

 • á alt + 160
 • é alt + 130
 • í alt + 161
 • ó alt + 162
 • ú alt + 163
 • Á alt + 181
 • É alt + 144
 • Í alt + 214
 • Ó alt + 224
 • Ú alt + 233

Samogłoski z umlautami

 • ä alt + 132
 • ë alt + 137
 • ï alt + 139
 • ö alt + 148
 • ü alt + 129
 • Ä alt + 142
 • Ë alt + 211
 • Ï alt + 216
 • Ö alt + 153
 • Ü alt + 154

Symbole matematyczne

 • ½ alt + 171
 • ¼ alt + 172
 • ¾ alt + 243
 • ¹ alt + 251
 • ³ alt + 252
 • ² alt + 253
 • ƒ alt + 159
 • ± alt + 241
 • × alt + 158
 • ÷ alt + 246

Symbole handlowe

 • $ alt + 36
 • £ alt + 156
 • ¥ alt + 190
 • ¢ alt + 189
 • ¤ alt + 207
 • ® alt + 169
 • © alt + 184
 • ª alt + 166
 • º alt + 167
 • ° alt + 248

Cytaty, nawiasy klamrowe i nawiasy

 • « alt + 34
 • " alt + 39
 • ( alt + 40
 • ) alt + 41
 • [ alt + 91
 • ] alt + 93
 • { alt + 123
 • } alt + 125
 • « alt + 174
 • » alt + 175

A to są najczęściej używane kody ASCII. Jest ich więcej, ale z pewnością to te, z których będziesz musiał korzystać najczęściej.