Podstawowy wzór umowy dla grafików

Trzech biznesmenów pracujących z dokumentem w biurze

Trzech biznesmenów pracujących z dokumentem w biurze

Umowa o pracę jest bardzo ważnym dokumentem, ponieważ zawiera również klauzule warunki, w jakich praca będzie wykonywana i za jakie wynagrodzenie. Jeśli należysz do pracowników naszego sektora, bardzo interesujące i przydatne będzie wyraźne odniesienie do tego dokumentu.

Oto szablon, który bardzo dobrze odzwierciedla sposób sformalizowania tego dokumentu i jakie dane powinny się w nim pojawić. Jest to niestandardowy model, który przedsiębiorca przedstawi projektantowi w celu stworzenia jednego lub więcej projektów spełniających określone cechy. Ten stosunek prawny odpowiada leasing lub świadczenie usług.

1. Podpisanie niniejszej Umowy, a następnie jej odesłanie Projektantowi będzie oznaczało jej akceptację i będzie oznaczało zamówienie na rozpoczęcie uzgodnionego Projektu. W związku z tym późniejsze anulowanie zamówienia na wykonanie uzgodnionego Projektu będzie wiązało się z zapłatą kwoty prac wykonanych do dnia anulowania.

2. Projektant zobowiązuje się wykonać uzgodniony z Klientem projekt, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i dostarczyć go w uzgodnionym terminie, począwszy od uzyskania wszelkich informacji i dokumentacji niezbędnej do wykonania w / w projektu.

3. Klient zobowiązuje się do stałego dostarczania informacji i dokumentacji wymaganych przez Projektanta w celu skutecznego opracowania Projektu i upoważnia […] do DNI / NIF […], tak aby w jego imieniu i w jego imieniu ułatwiać wymienione niezbędne informacje lub dokumentację oraz udzielić Projektantowi instrukcji, które uznasz za stosowne do wykonania Projektu.

4. Budżet załączony do niniejszej Umowy będzie obowiązywał przez […] miesięcy od dnia przekazania go Klientowi. Po upływie tego terminu z przyczyn niezależnych od Projektanta lub leżących po stronie Klienta Projektant może dokonać przeglądu budżetu, tworząc nowy, który doda ewentualne wzrosty, ale zachowując te same kryteria oceny, jakie zastosowano w pierwszy budżet. W przypadku, gdy Klient nie zaakceptuje nowego budżetu Projektant może wypowiedzieć Umowę, a Klient będzie zobowiązany do zapłaty kwoty poniesionych wydatków i prac wykonanych do tego momentu zwiększając jej wartość o 10 %.

5. Budżet ten nie obejmuje żadnych dodatkowych prac, które mogą wyniknąć ze zmiany orientacji w jego przygotowaniu przez Klienta. W konsekwencji, jakakolwiek zmiana w treści niniejszego zamówienia może wiązać się z rewizją budżetu przez Projektanta, dokonaniem nowego, do którego doliczy on wzrosty w kwotach, które nastąpiły lub mogłyby być zrealizowane, ale z zachowaniem tych samych zastosowanych kryteriów. w pierwszym oszacowaniu. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowej wyceny, Projektant może wypowiedzieć umowę, a Klient będzie musiał pokryć wszystkie koszty poniesione przez Projektanta plus prace wykonane do tego momentu, zwiększając ten ostatni o 10%.

6. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu niezależnego od Projektanta nie będzie możliwe kontynuowanie Projektu, niniejsza Umowa zostanie rozwiązana, a Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia poniesionych kosztów i kwoty prac wykonanych do tego momentu. Jeżeli niemożność kontynuacji była spowodowana jakąkolwiek przyczyną leżącą po stronie samego Projektanta, Umowa również zostanie rozwiązana, a Klient zobowiązuje się również pokryć poniesione wydatki i kwotę pracy wykonanej do tego momentu, ale z potrąceniem od ostatniej kwoty 10%.

7. Projektant zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim jakichkolwiek informacji o Projekcie, z wyjątkiem informacji, które Projektant powinien przekazać swoim współpracownikom. Z drugiej strony Klient zobowiązuje się do zachowania poufności i nie przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o Projekcie, do czasu pełnej zapłaty uzgodnionej ceny.

8. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Projektant zachowa własność własności przemysłowej wykonanych Projektów, przenosząc wyłącznie prawa do eksploatacji, ale nie własność Projektów, które tworzy na podstawie niniejszej Umowy, przez okres pięciu (5 ) lat od dostarczenia szkiców i oryginałów Projektu, wymagających przeniesienia na osoby trzecie praw eksploatacyjnych za uprzednią pisemną zgodą Projektanta.

9. Klient zobowiązuje się do jak największej współpracy z Projektantem w celu zapewnienia poszanowania własności intelektualnej Projektu.

10. Nazwisko Projektanta musi pojawiać się w widocznym i uprzywilejowanym miejscu we wszystkich rodzajach promocji i wsparcia Projektu. W tym sensie Projektant zapewni Klientowi wszelkie niezbędne materiały do ​​jego identyfikacji jako autora dzieła, które się pojawi.

11. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, szkice i oryginały Projektu są własnością Projektanta i zostaną zwrócone po wykorzystaniu do tego, w jakim zostały stworzone. Szkice i oryginały, które nie zostaną zaakceptowane przez Klienta, zostaną zwrócone Projektantowi, Klient ponosi koszty związane z ich prezentacją.

12. Przedstawione Projekty, które nie zostały zaakceptowane przez Zleceniodawcę, pociągają za sobą zrzeczenie się wszelkich przysługujących im praw pozostających do dyspozycji Projektanta, będącego ich autorem, który może nadać im taki użytek, jaki sobie życzy lub stworzyć bardziej wygodny.

13. Klient zobowiązuje się do traktowania przygotowanego przez Projektanta Projektu, czy to wstępnego, czy ostatecznego, z całym szacunkiem, nie naruszając go ani nie niszcząc, a jeśli tak, to ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody. , bo Projektant.

14. Klient akceptuje obowiązek zapoznania się z Projektem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek procesu jego reprodukcji, wykorzystania, rozpowszechniania lub drukowania oraz zwalnia Projektanta z wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub wady, które mogą wystąpić w Projekcie, a które nie były przedmiotem reklamacji przed wyżej wymienionym procesem.

15. Ten budżet nie obejmuje podatków ani podatków pochodzących z tej operacji, które w każdym przypadku zostaną poniesione przez Klienta.

16. Projektant może zachować minimum cztery (4) egzemplarze Projektu dostarczonego Klientowi nieodpłatnie i może wykorzystać je jako wystawę, reklamę lub promocję osobistą, bez konieczności wcześniejszego komunikowania się z Klientem.

17. Sygnatariusze poddają się, w przypadku wszelkich sporów sądowych, które mogą wyniknąć z niniejszej umowy, jurysdykcji sądów i trybunałów miasta […], wyraźnie zrzekając się własnej jurysdykcji, jeśli ją posiadają.

18. Warunki płatności: Klient zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za tę pracę na koniec tego samego (lub wcześniej, jeśli zostało to uzgodnione) na następujących warunkach: [] Gotówka [] Przelew bankowy ([…]% rabatu). Na dowód przyjęcia niniejszej umowy koncesjodawca podpisuje w miejscu i terminie wskazanym w budżecie. Klient [] Projektant [] Sprawdź [] Po zakończeniu pracy [] Przełożone na […] dni.


Treść artykułu jest zgodna z naszymi zasadami etyka redakcyjna. Aby zgłosić błąd, kliknij tutaj.

2 komentarzy, zostaw swoje

Zostaw swój komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

*

 1. Odpowiedzialny za dane: Miguel Ángel Gatón
 2. Cel danych: kontrola spamu, zarządzanie komentarzami.
 3. Legitymacja: Twoja zgoda
 4. Przekazywanie danych: Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego.
 5. Przechowywanie danych: baza danych hostowana przez Occentus Networks (UE)
 6. Prawa: w dowolnym momencie możesz ograniczyć, odzyskać i usunąć swoje dane.

 1.   Karen powiedział

  Dziękujemy!

 2.   XongoLab powiedział

  Niesamowite informacje. Dzięki za wysłanie wiadomości.