reklama
Triptych

Šablóna na dizajn triptychov

Ak pripravujete návrh triptychu, táto šablóna sa vám určite bude hodiť, aby vás sprevádzala. Nájdete v ňom všetko, čo potrebujete, aby ste sa vyhli chybám pri jeho tlači a predovšetkým aby ste predišli strašeniu a opravám na poslednú chvíľu, pretože je vyrezaný nejaký text alebo obrázok, ktorý ste nečakali.