Araceli Lauret

Po letih izkušenj z avdiovizualnimi in grafičnimi tehnologijami, najprej analognimi in zdaj digitalnimi, sledim poti interneta in njegovemu nenehnemu razvoju, vedno blizu komunikacije, vsak dan se učim več in mi je všeč.