Melisa Perrotta

Jag är grafisk formgivare och kalligraf som brinner för att integrera design och konst med vetenskap och teknik. Jag tror att design är ett verktyg som kan tjäna till att uppnå positiv social förändring genom tillämpning av tvärvetenskapliga skapande processer som involverar samskapande, hållbarhet och kunskap om tekniska framsteg.