Christina Zapata

Sedan jag var liten har jag alltid varit passionerad av konstens värld. Jag har aldrig slutat måla, rita, fotografera och dekorera allt som omger mig. När jag upptäckte den digitala världen kände jag att mina skapelser nådde en annan nivå. Konst är en väg för kontinuerligt lärande som fortsätter att fascinera varje dag de som upptäcker den. Instagram: @cristinazapataart