Lola curiel

Student i kommunikation och internationella relationer. Under min examen blev jag intresserad av visuell kommunikation och grafisk design. Att känna till de viktigaste designverktygen hjälpte mig att utnyttja min kreativitet och uttrycka mig själv. Jag hoppas kunna dela med dig på den här bloggen om vad jag har lärt mig genom åren!