vicky

Jag betraktar mig själv som en grafisk formgivare och en konstnär samtidigt, eftersom jag använder kunskapen från båda områdena för att lösa problemen med grafisk och reklamkommunikation på ett optimalt visuellt sätt. Med tanke på den nya informations- och kommunikationstekniken och med stöd av olika programvaror, liksom mer traditionella konstnärliga tekniker, som teckning, skapar jag olika resurser för att kommunicera.