Jose Angel

Ako ay isang Audiovisual Producer na may maraming taong karanasan sa sektor at higit sa 50 mga proyekto na naisakatuparan na may mahusay na mga resulta. Gustung-gusto kong ibahagi ang aking karanasan upang matutunan tayong lahat, sapagkat nasisiyahan ako sa disenyo ng grapiko at lalo ko itong ginagawa kapag mahal ng iba ang ginagawa ko rin. Maging malikhain!