Mary Rose

Nagsimula akong mag-aral ng Graphic Design ayon sa bokasyon, kaya nagpasya akong gawing pormal ito sa pamamagitan ng pag-access sa degree ng Graphic Design sa Higher School of Design sa Murcia. Dahil naaalala ko ang lahat ng may kinalaman sa mundo ng sining, ang pagkamalikhain at disenyo ay nakakuha ng aking pansin. Ako ay palaging mausisa at sabik na matuto ng mga bagong pamamaraan, programa at disiplina.