Arnau Aparisi

Taga-disenyo ng grapiko na may mga pag-aaral mula sa Escuela de Arte 10 sa Madrid. Passionate tungkol sa palalimbagan, litrato, disenyo ng editoryal at kasaysayan. Maaari mong makita ang aking gawain sa aking pag-uugali o makipag-ugnay sa akin sa pamamagitan ng koreo sa: arnauaparisividal@gmail.com