Encarni Arcoya

Bilang isang manunulat at editor, ang disenyo ay bahagi ng aking kaalaman, dahil mahalaga na ang mga akda ay maganda ang paningin. Gustung-gusto kong ibahagi ang kaalamang mayroon ako sa advertising at disenyo sa iba pa na maaaring mangailangan nito.