Susan Urban

Nagtapos sa Business Science, sa sangay ng Marketing, Publisidad at Marketing, propesyonal na manunulat, nahuhulog sa mundo ng balita, sa lahat ng mga lugar mula sa mga bagong teknolohiya hanggang sa mga pagkukusyoso, pananalapi at balita, ngunit higit sa lahat isang mahilig sa kalikasan, pangangalaga sa katawan at mga alternatibong gamot , mga bagong teknolohiya, isang mahalagang paghalo upang makuha at maihatid ang pinakamagandang balita at payo sa mga mambabasa sa mundo.