155 plugin cho Adobe After Effects

after_effect_plugins_thumb [1]

Người cuồng Melina cung cấp cho chúng tôi một gói tuyệt vời 155 plugin cho Adobe After Effects CS3 mà chúng tôi có thể tải xuống miễn phí và thêm vào chương trình này.

Gói này chiếm 12.5 megabyte và bạn chỉ cần nhấp vào liên kết sau để lấy.

Tải xuống | 155 plugin cho Adobe After Effects CS3


Nội dung bài viết tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi về đạo đức biên tập. Để báo lỗi, hãy nhấp vào đây.