Chọn màu

Bạn đang tìm màu và không biết chọn màu nào? Sử dụng những thứ sau bộ chọn màu để tìm bóng râm bạn đang tìm kiếm.

Việc sử dụng nó rất đơn giản, sử dụng thanh trượt bên phải để đi từ màu này sang màu khác (đỏ, xanh lá cây, xanh lam, ...) và vùng bên trái để chọn màu cụ thể bạn muốn. Mã HEX tương ứng sẽ xuất hiện trong hộp văn bản.

Chúng tôi cũng có các công cụ màu khác như chuyển đổi từ RGB sang HEX và một cái khác của HEX sang RGB.