Tất cả các ký hiệu trong mã ASCII

Ký hiệu ASCII là gì?

El Mã tiêu chuẩn Bắc Mỹ để trao đổi thông tin (ASCII) được giới thiệu bởi Robert W. Bemer để tương thích giữa các nhà sản xuất máy tính khác nhau. Nó là một chuỗi các mã để biểu thị các ký tự chữ và số (nghĩa là chữ cái, ký hiệu, số và dấu). Mã này sử dụng thang số thập phân từ 0 đến 127. Những con số này sau đó được máy tính chuyển đổi thành số nhị phân và do đó được xử lý.

Làm thế nào để viết mã ASCII?

mã ascii

Mã ASCII được viết bằng cách nhấn phím alt trên bàn phím kết hợp với mã số tương ứng với mã cụ thể mà chúng ta muốn viết.

Đây là một lựa chọn rất hữu ích về các ký hiệu trong ASCII:

Các ký hiệu ASCII phổ biến nhất

 • (thay thế + 92)
 • (thay thế + 64)
 • ñ (thay thế + 164)
 • (thay thế + 39)
 • (thay thế + 35)
 • (thay thế + 33)
 • (thay thế + 95)
 • (thay thế + 42)
 • (thay thế + 126)
 • – (thay thế + 45)

Thường xuyên sử dụng (tiếng Tây Ban Nha)

 • ñ alt + 164
 • Ñ alt + 165
 • @ alt + 64
 • ¿ alt + 168
 • ? alt + 63
 • ¡ alt + 173
 • ! alt + 33
 • : alt + 58
 • / alt + 47
 • \ alt + 92

Nguyên âm có trọng âm (giọng Tây Ban Nha cấp tính)

 • á alt + 160
 • é alt + 130
 • í alt + 161
 • ó alt + 162
 • ú alt + 163
 • Á alt + 181
 • É alt + 144
 • Í alt + 214
 • Ó alt + 224
 • Ú alt + 233

Nguyên âm có âm sắc

 • ä alt + 132
 • ë alt + 137
 • ï alt + 139
 • ö alt + 148
 • ü alt + 129
 • Ä alt + 142
 • Ë alt + 211
 • Ï alt + 216
 • Ö alt + 153
 • Ü alt + 154

Ký hiệu toán học

 • ½ alt + 171
 • ¼ alt + 172
 • ¾ alt + 243
 • ¹ alt + 251
 • ³ alt + 252
 • ² alt + 253
 • ƒ alt + 159
 • ± alt + 241
 • × alt + 158
 • ÷ alt + 246

Ký hiệu thương mại

 • $ alt + 36
 • £ alt + 156
 • ¥ alt + 190
 • ¢ alt + 189
 • ¤ alt + 207
 • ® alt + 169
 • © alt + 184
 • ª alt + 166
 • º alt + 167
 • ° alt + 248

Dấu ngoặc kép, dấu ngoặc nhọn và dấu ngoặc đơn

 • « alt + 34
 • ' alt + 39
 • ( alt + 40
 • ) alt + 41
 • [ alt + 91
 • ] alt + 93
 • { alt + 123
 • } alt + 125
 • « alt + 174
 • » alt + 175

Và đây là những mã ASCII được sử dụng nhiều nhất. Có nhiều hơn nữa, nhưng đây chắc chắn là những thứ bạn sẽ cần sử dụng thường xuyên nhất.