Arnau Aparisi

Nhà thiết kế đồ họa với các nghiên cứu từ Escuela de Arte 10 ở Madrid. Đam mê về kiểu chữ, nhiếp ảnh, thiết kế biên tập và lịch sử. Bạn có thể xem công việc của tôi trong hành vi của tôi hoặc liên hệ với tôi qua mail tại: arnauaparisividal@gmail.com

Arnau Aparisi đã viết 14 bài kể từ tháng 2016 năm XNUMX