Camila Exposito

Kỹ thuật viên Cao cấp về Thiết kế và Ấn bản Ấn phẩm In và Đa phương tiện. Đam mê nghệ thuật, sự bất đối xứng và hình dạng con người. Tôi khuyến khích bạn thiết kế hoặc minh họa bất cứ điều gì. Bạn có thể theo dõi tôi tại https://behance.net/camilaexba